“Nỗ lực đầy tham vọng của An Gia (AGG): Kế hoạch kinh doanh gây sốc, dự định thu về 100 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2023!”

Bất động sản An Gia (AGG) đặt mục tiêu lãi 100 tỷ đồng cả năm 2023


Ngày 25/5 vừa qua, CTCP Bất động sản An Gia (mã AGG – sàn HOSE) đã thành công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và đưa ra kế hoạch năm với doanh thu dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng và lãi sau thuế công ty mẹ đạt 100 tỷ đồng. Trong năm nay, HĐQT của An Gia sẽ hướng tới chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng cho các thay đổi và giám sát việc chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án, đầu tư và triển khai dự án The Gió (Bình Dương), chỉ đạo giám sát quá trình xây dựng và bàn giao dự án Westgate (Bình Chánh).

Kết thúc quý I/2023, tại báo cáo tài chính riêng, AGG ghi nhận lỗ 27,6 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính hợp nhất, công ty ghi nhận lãi 4,6 tỷ đồng, tăng 255% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác tăng đồng thời chi phí giảm.

An Gia đã cán mốc doanh thu 6.188,6 tỷ đồng năm 2022, tăng trưởng 242% so với năm trước và vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 97 tỷ đồng, giảm hơn 77% so với năm trước do ảnh hưởng tiêu cực từ yếu tố vĩ mô trong nước và quốc tế.

Chịu ảnh hưởng tiêu cực từ sự tăng chi phí lãi vay đột biến, công ty đã chủ động thực hiện việc mua lại trước hạn các khoản trái phiếu để giảm thiểu chi phí lãi vay, tuy nhiên tổng chi phí lãi vay trong năm 2022 vẫn tăng mạnh 23% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, tình trạng pháp lý khó khăn kéo dài tại dự án The A (TP. HCM) đã gây ảnh hưởng đáng kể đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2022.

Hiện tại, cổ phiếu AGG đứng tại mức giá 27.800 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh hơn 0,1 triệu đơn vị tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/5.

(ĐTCK) Ngày 25/5 vừa qua, CTCP Bất động sản An Gia (mã AGG – sàn HOSE) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch năm với doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 100 tỷ đồng.

Bất động sản An Gia (AGG) đặt mục tiêu lãi 100 tỷ đồng cả năm 2023

Trong năm nay, HĐQT sẽ chú trọng chuẩn bị các nguồn lực để sẵn sàng với các thay đổi, giám sát việc chuẩn bị nguồn vốn cho dự án, việc đầu tư và triển khai dự án The Gió (Bình Dương), chỉ đạo giám sát quá trình xây dựng, hoàn thiện và bàn giao dự án Westgate (Bình Chánh).

Bất động sản An Gia (AGG) đặt mục tiêu lãi 100 tỷ đồng cả năm 2023 ảnh 1

Kế hoạch kinh doanh của Bất động sản An Gia năm 2023

Kết thúc quý I/2023, tại báo cáo tài chính riêng, AGG lỗ 27,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 29,2 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty có lãi 4,6 tỷ đồng, tăng 255% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải lợi nhuận hợp nhất tăng mạnh, AGG cho biết do doanh thu hoạt động tài chính tăng, doanh thu khác tăng đồng thời chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc năm 2022, An Gia đạt 6.188,6 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 242% so với năm trước và vượt kế hoạch kinh doanh đã được đề ra tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2022. Doanh thu ghi nhận chủ yếu đến từ việc bàn giao các dự án bao gồm The Sóng (Vũng Tàu) và The Standard (Bình Dương).

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt mức gần 97 tỷ đồng, giảm hơn 77% so với năm trước, do chịu sự ảnh hưởng tiêu cực từ các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế trong nước lẫn quốc tế.

Trước những diễn biến khôn lường của nền kinh tế khiến chi phí lãi vay tăng cao đột biến, Công ty cũng chủ động thực hiện mua lại trước hạn các khoản trái phiếu nhằm giảm thiểu chi phí lãi vay, tuy nhiên, tổng chi phí lãi vay trong năm 2022 vẫn ghi nhận tăng mạnh 23% so với cùng kỳ năm trước.

Thêm vào đó, tại dự án The A (TP. HCM), xác định được tình trạng pháp lý khó khăn kéo dài, Công ty quyết định ghi nhận toàn bộ chi phí bán hàng phát sinh tại dự án này vào kỳ kế toán năm 2022. Hai yếu tố trên đã gây ảnh hưởng đáng kể đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/5, cổ phiếu AGG đứng tại mức giá 27.800 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh hơn 0,1 triệu đơn vị.

KẾT LUẬN

Công ty Bất động sản An Gia (AGG) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 và thông qua kế hoạch năm với doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 100 tỷ đồng. Trong năm nay, AGG sẽ tập trung chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng với các thay đổi, giám sát việc chuẩn bị nguồn vốn cho dự án, và triển khai dự án The Gió (Bình Dương), Westgate (Bình Chánh). Kết thúc quý I/2023, AGG lỗ 27,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 29,2 tỷ đồng. Công ty có lợi nhuận 4,6 tỷ đồng, tăng 255% so với cùng kỳ năm ngoái do doanh thu hoạt động tài chính tăng, doanh thu khác tăng và các chi phí đều giảm. Kết thúc năm 2022, AGG đạt 6.188,6 tỷ đồng doanh thu, vượt kế hoạch kinh doanh đặt ra tại ĐHĐCĐ năm 2022, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt mức gần 97 tỷ đồng, giảm hơn 77% so với năm trước. Công ty đã mua lại trước hạn các khoản trái phiếu để giảm chi phí lãi vay. Tại dự án The A (TP. HCM), Công ty ghi nhận toàn bộ chi phí bán hàng phát sinh tại dự án này vào kỳ kế toán năm 2022. Trên thị trường, cổ phiếu AGG đứng tại mức giá 27.800 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh hơn 0,1 triệu đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *