“Sự kiện đột phá tại PV Gas: Bí mật về chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc mới đã được tiết lộ!”


Tại cuộc Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, PV Gas đã thông báo về yêu cầu cán bộ phù hợp với Luật Doanh nghiệp và quy định hiện hành. Tổ chức bầu cử và công bố kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Thanh Bình, Thành viên HĐQT, được bầu làm Chủ tịch HĐQT PV Gas. Trước đó, ông Bình đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại PV Gas. Tại ĐHĐCĐ 2023, PV Gas thông qua kế hoạch năm nay với tổng doanh thu 76.441 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.539 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 3.912 tỷ đồng. PV Gas cũng dự kiến chạy thử, đưa vào vận hành Dự án Kho chứa 1 triệu tấn LNG Thị Vải và các dự án thành phần. Đồng thời, HĐQT thông qua phương án chia cổ tức và tăng vốn điều lệ. Năm 2022, PV Gas ghi nhận tổng doanh thu hơn 100.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt trên 13.300 tỷ đồng, đồng thời nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 7.200 tỷ đồng.

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 mới đây, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đã thông báo về các yêu cầu cán bộ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành; tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử.
Theo đó, HĐQT PV Gas đã ký thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT lên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PV Gas.
Ông Bình sinh năm 1977 với trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế. Ông đã công tác tại PV Gas từ năm 2009.
Trước khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Bình từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý như Trưởng ban Nhập khẩu và phát triển thị trường khí, Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí, Phó tổng giám đốc PV Gas kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam.


Ông Nguyễn Thanh Bình vừa được bầu nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT PV Gas (ảnh trái) và ông Phạm Văn Phong làm Tổng giám đốc (ảnh phải). Ảnh: PV Gas.
Cùng lúc này, ông Phạm Văn Phong – Thành viên HĐQT PV GAS cũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc.
Ông Phong sinh năm 1977, với trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học, ông đã công tác tại PV GAS từ năm 2008 và đảm nhận nhiều vị trí quản lý trong ngành dầu khí.
Trước khi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, ông đã làm việc tại PV Gas với vai trò Trưởng phòng Phát triển Dự án – Công ty Quản lý Dự án Khí, Phó Ban quản lý Dự án Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau, Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí, Phó tổng giám đốc PV Gas kiêm Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty CP LNG Việt Nam.
Cũng tại ĐHĐCĐ 2023, PV Gas thông qua kế hoạch năm nay với tổng doanh thu 76.441 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.539 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 3.912 tỷ đồng.
Cùng với đó, PV Gas dự kiến chạy thử, đưa vào vận hành Dự án Kho chứa 1 triệu tấn LNG Thị Vải và các dự án thành phần; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ khí/LNG và sản phẩm khí trong và ngoài nước; tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư kho LNG/LPG tại khu vực phía Bắc…
Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận bằng cách chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 tỷ lệ 36%/vốn điều lệ (3.600 đồng/cổ phiếu), tăng hơn 10% so với kế hoạch; kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu) và phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Về kết quả kinh doanh năm 2022, PV Gas ghi nhận tổng doanh thu hơn 100.000 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch và tăng 25% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 13.300 tỷ đồng, bằng 189% kế hoạch và tăng 51% so với năm 2021.
Bên cạnh đó, khoản nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 7.200 tỷ đồng, bằng 177% kế hoạch và tăng 14% so với năm 2021.
Liên Phạm

Nguồn: https://zingnews.vn/pv-gas-co-chu-tich-hdqt-va-tong-giam-doc-moi-post1434818.html Từ khóa, Tags: #Phạm_Văn_Phong #Nguyễn_Thanh_Bình #chủ_tịch_hội_đồng_quản_trị #PV_Gas #Năm_2023 #LNG/LPG #hội_đồng_quản_trị #tổng_giám_đốc #năm_1977 #LNG_Thị_Vải #khí_đốt #bình_sinh #bổ_nhiệm #đại_hội_cổ_đông #nộp_ngân_sách #trình_độ_chuyên_môn #luật_doanh_nghiệp #lợi_nhuận_sau_thuế #năm_2009 #cổ_tức
Nguồn:

#Phạm_Văn_Phong #Nguyễn_Thanh_Bình #chủ_tịch_hội_đồng_quản_trị #PV_Gas #Năm_2023 #LNG/LPG #hội_đồng_quản_trị #tổng_giám_đốc #năm_1977 #LNG_Thị_Vải #khí_đốt #bình_sinh #bổ_nhiệm #đại_hội_cổ_đông #nộp_ngân_sách #trình_độ_chuyên_môn #luật_doanh_nghiệp #lợi_nhuận_sau_thuế #năm_2009 #cổ_tức

KẾT LUẬN

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đã thông báo về bầu cử các chức vụ cán bộ phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành, trong đó ông Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch HĐQT PV Gas, còn ông Phạm Văn Phong được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc. PV Gas cũng thông qua kế hoạch năm nay với tổng doanh thu 76.441 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.539 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 3.912 tỷ đồng. PV Gas cũng đang thực hiện Dự án Kho chứa 1 triệu tấn LNG Thị Vải và các dự án thành phần, tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư kho LNG/LPG tại khu vực phía Bắc. Kết quả kinh doanh năm 2022 cũng rất tích cực với tổng doanh thu đạt hơn 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 13.300 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 7.200 tỷ đồng. Công ty cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức tiền mặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *